Qeybaha Allaabaha

Ku hel 20% dhamaan.

Ku hel 30% dhamaan.

Ku hel 15% dhamaan.

Ku hel 20% dhamaan.

Ku hel 40% dhamaan.

Ku hel 20% dhamaan.

Open chat